SIFIRDAN HAVAYOLU

GENEL

Bu sayfa sıfırdan havayolu pilotu olmak için hangi yolların izlenmesi gerektiği, ve bu yolların ne kadar zaman alacağını öğrenciye açıklamak için özet şeklinde hazırlanmıştır. Her bir kursa katılım için aranan şartları Eğitimlerimiz başlığı altından inceleyebilirsiniz. Diğer bütün sorularınız için +90 532 111 98 18 ya da info@gdh.aero adresinden bize ulaşabilirsiniz.

PPL SAFHASI

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak zorundadır. Eğitim toplam 102.00 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur. Uçuşlardan önce alınması gereken teorik dersler:

Hava Hukuku Uçak Genel Bilgisi
Uçak Performansı nsan Performansı ve Limitleri
Meteoroloji Seyrüsefer
İşletme Usulleri Uçuş Prensibi
Haberleşme   

 

gibi bir pilotu yakından ilgilendiren temel derslerden oluşur. Ayrıca kullanılacak uçakla ilgili sistem bilgisi ve güvenlik eğitimi de verilerek pilot adayı uçuşa hazır hale getirilir. Bu derslerin sonunda öğrenciden SHGM tarafından düzenlenen sınava girmesi ve 4 sınav hakkından birinde %75 başarı sağlaması beklenir. Bu başarıyı sağlayan öğrenci okul tarafından 45.00 saatlik uçuş yapmak üzere uçuş hattına gönderilir. Sınavda 4 kere başarısız olan öğrenci re-take (tekrar) eğitimi alır ve yeniden 4 hakka sahip olur. Bu 45.00 saatin 5.00 saati simülatör eğitimi olarak tamamlanabilir.

Öğrenci bu uçuş eğitimleri boyunca uçağın kumandalarını, temel hava hareketlerini, temel aletli uçuş eğitimini ve uçağı bir yerden bir yere götürmeye yarayan temel seyrüseferi emniyetli bir şekilde uygulamayı öğrenir. Uçuş eğitmeni tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci 15. saatinde ilk yalnız uçuşunu yapar ve bu eğitim boyunca da 45.00 saatin toplam 12.00 saatini yalnız olarak uçar. 45. saatin sonunda SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu ile 01.30 saatlik bir uçuş yaparak becerileri test edilir ve yeterli görülmesi halinde öğrenci adına PPL (Private Pilot License) yani Hususi Pilot Lisansı düzenlenir. Bu eğitim öğrencinin müsaitliğine göre 2.5 ayda bitirilebilmektedir.

ATPL TEORİK SAFHASI

Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur. Aday PPL safhasında özet olarak gördüğü dersleri 650.00 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür. Bu eğitim okulumuzda %90 uzaktan eğitim %10 sınıf içi şeklinde verilmektedir ve yaklaşık 5 ay sürer. Öğrenci derslere %100 katılım sağlamalıdır. 

Öğrenci gereklerini tamamladığı 14 dersten ayrı ayrı sınava girer ve her birinden %75 başarı sağlaması beklenir. Ayrıca öğrenci bu 14 dersin sınavlarını  "6 oturum hakkı ve her ders için 4 hak içinde" tamamlamalıdır. Ayrıca öğrenci teorik eğitim bitiminden itibaren 12 ay içinde ilk sınavına girmeli ve ilk sınava girdiği tarihten itibaren de 18 ay içinde bütün sınavlarını bitirmelidir. Bu şartlarda sınavları tamamlayamayan öğrencinin başarılı olduğu bütün sınavlar sıfırlanır ve öğrencinin  "Re-take Kursu" alarak daha önce başarılı olmuş olsa dahi 14 sınava tekrar girmesi gerekir. 14 sınavın tamamından başarılı olan adayın lisansına "ATP credit" ibaresi eklenir.

NVFR (GECE UÇUŞU) SAFHASI

PPL'ini almış olan adayın tek motorlu bir uçakta 05.00 saatlik görerek şartlarda gece uçuşu yapması gerekir. Bu uçuş 3 gün sürer.

PIC (PILOT IN COMMAND) UÇUŞLARI

PIC uçuş, uçakta 1. pilot olarak uçmak demektir. Havayolu pilot adayının bundan sonraki eğitimleri tamamlayabilmesi için toplamda 100.00 saat PIC olarak uçuş yapması gerekir. Bu uçuşların 12 saati PPL'de uçulduğundan 88 saat uçuş tamamlanmalıdır. Bİr pilot günde 6 saate kadar bu uçuşları yapabilir. Aday bu uçuşları dünyanın her yerinde yapabilir ve uçuş kayıt defterine işler. 50 saat PIC dolduran öğrenci IR (Instrument Rating) eğitimine başlayabilir.

IR (INSTRUMENT RATING) SAFHASI

50.00 saat PIC uçuşunu tamamlamış olan aday IR eğitimine başlayabilir. Bu eğitim pilota görerek şartlar haricinde uçağın içindeki göstergeleri ve yardımcı seyrüsefer aletlerini kullanarak uçağı güvenli şekilde uçurmayı öğretmek için verilir. IR bu eğitimi başarıyla tamamlayan pilot adayının lisansına işlenir. Havayolu pilotu olabilmek için gerekli eğitimlerden biridir. 

Bu eğitim 35.00 saatlik simülatör uçuşuyla başlar. Simülatör uçuşları da aynen uçakla yapılan uçuşlar gibi uçuş kayıt defterine işlenir ve öğrenci temel prosedürleri simülatör üzerinde öğrenir. Ardından öğrenilenleri uygulamak için 15.00 saat de uçakla uçuş yapılır. Öğrenci bu uçuşları tamamlamasının yanında 14 teorik dersin sınavından da başarılı olursa IR safhasının kontrolüne girmeyi tercih edebilir. Yine SHGM tarafından görevlendirilen bir pilot tarafından uçuş becerisi test edilir ve onaylanması halinde IR SHGM tarafından lisansa işlenir. Bu kontrole dilenirse CPL kontrolüyle birlikte de girilebilir.

CPL (COMMERCIAL PILOT LICENSE) SAFHASI

Bu safha adayın herhangi bir ticari uçuş faaliyetinde bulunabilmesi için tamamlanmalıdır. PPL'de temel olarak öğrenilen hareketlerin hata töleransı daha düşük olarak tekrar edildiği aşamadır. Bu eğitim IR eğitimi almış öğrenciler için 15.00 saat, almamış öğrenciler için ise 25.00 saat olarak verilir. Bu yüzden havayolunu hedefleyen adaylara öncelikle IR aşamasını tamamlaması ve sonrasında bu aşamaya geçmesi önerilir. Aday böylelikle her ikisinin kontrol uçuşuna beraber girebilir. Aday kontrole girebilmek için yine 14 teorik dersin sınavından da başarılı olmalıdır.

ME (MULTI ENGINE) SAFHASI

Bu aşamada aday son olarak geliştirdiği yetenekleri çok motorlu bir uçak üzerinde uygulamayı öğrenir. Bu aşama da yine simülatör eğitimiyle başlar ve ardından öğrenilenler uçak üzerinde uygulanır. Toplam 11.00 saatlik uçuş ve 02.00 saatlik kontrol uçuşu ile eğitim tamamlanır. Öğrencinin devam durumuna göre IR-CPL-ME eğitimleri toplam 3 aylık bir süre içinde tamamlanabilir. Kontrol uçuşunda başarılı olan pilot lisansına çok motor yetkisini de işletir ve bu yetkiyle beraber pilotun lisansı havayoluna FO (First Officer) başvuruları için hazır hale gelir. Bu aşamadan sonra pilotun farklı havayollarına yapacağı başvuru ve mülakat süreci başlar.