PPL

HUSUSİ PİLOT LİSANSI (PPL(A))

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak zorundadır. Eğitim toplam 102.00 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur.

Bu eğitim sonunda aday herhangi bir tek motorlu pervaneli hava taşıtında ticari olmamak kaydıyla pilot olarak uçabilecektir. 

Geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık raporu olmak kaydı ile hususi pilot lisansına sahip bir pilot PPL(A) sahibi pilot; ticari olmayan uçuşlarda tip eğitimini aldığı herhangi bir uçağın pilotu veya yardımcı pilotu olarak uçabilir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • En az 18 yaşında olmak
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak

.

GEREKLİ BELGELER

 • 1. Sınıf Sağlık Sertifikası (PPL sonrası eğitime devam edilmeyecekse 2. Sınıf)
 • Diploma  (Aslı veya Noter onaylı)
 • Yeni Çekilmiş Fotoğraf (Beyaz  Fonlu ) / 10 adet
 • Adli Sicil Kaydı (Arşiv Kayıtlı E-Devletten alınabilir.)
 • İkametgâh ( E-Devletten alınabilir)         
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi                      
 • Kan Grubu Belgesi
 • PAPI Sınav KatılımıÖĞRENCİ PİLOT

 • Öğrenci pilot SHGM tarafından belirlenen eğitimin şartlarını yerine getirmelidir. Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek şekilde uçuş emniyet kurallarına uygun olarak uçuşlarını icra edebilecek seviyeye gelmeleri durumunda uçuşlarına izin verilir.
 • Uçuş Öğretmeni tarafından müsaade edilmedikçe öğrenci pilot yalnız uçamaz.
 • Öğrenci pilotlar yalnız uçuşa gönderilmeden önce, öğrenci pilotun gerekli tüm bilgilere sahip olduğu, ilgili hava trafik haberleşme kurallarını bildiği ve uygulayabildiği uygun olarak doldurularak, kayıt altına alınır. Ayrıca öğrenci pilot belgesindeki ilgili R/T hanesi, bu dersi veren öğretmen pilot tarafından onaylanır.
 • Öğrenci yalnız uçuşa giderken meteorolojik şartlar göz önünde tutulur.

TECRÜBE VE KREDİLENDİRME

PPL(A) lisansına sahip olmak isteyen aday en az 45 saatlik uçuş eğitimini tamamlamalıdır. Bu 45 saatlik uçuş eğitiminin 05.00 saati FNPT veya onaylı uçuş simülatöründe olabilir. Eğer adayın başka bir hava aracında uçuş yetkisi varsa PIC uçuşlarının %10'u 10 saati geçmeyecek şekilde kredilendirilir

PPL(A) lisansı almak isteyen aday; uçurulabilirlik sertifikası olan veya JAA üyesi devlet tarafından kabul edilmiş uçakta, en az 25 saat çift kumanda, en az 10 saati gözetim altında yalnız uçuş yapacaktır. (Bu yalnız uçuşun en az bir tanesi 270 Km. (150NM) mesafeli, en az bir tanesi iki farklı meydana tam iniş ve kalkış olacak şekilde, 5 saati yalnız seyrüsefer uçuşu olacaktır.) Aday, diğer herhangi başka bir hava aracından kredilendirilse dahi, söz konusu uçakta çift kumanda eğitim uçuşu 20.00 saatin altında olamaz.