ME

UÇAK ÇOK MOTOR SINIF ve ALET YETKİSİ (ME / IR(A))

KURSUN AMACI

Tek motor (SE(A), Hususi (PPL(A)) veya Ticari (CPL(A)) pilot lisansına sahip; tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda, çok motor tip yetkisi almak isteyen kursiyere çok motor eğitimi vermek

Çok motor alet eğitimi almak isteyen, tek motor alet yetkisi (IR(A)) sahibi pilota çok motor alet uçuş eğitimi vermektir

KURSA KATILMA ŞARTLARI

  • Gece uçuş yetkisine sahip, Hususi (PPL(A)) veya Ticari Pilot (CPL(A)) lisansına sahip olmak
  • 70.00 saat sorumlu pilot olarak uçuş deneyimi olmak
  • Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda çok motor alet intibak eğitimi alınacaksa tek motor alet kartı sahibi olmak
  • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1'inci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak

GEREKEN BELGELER

  • Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
  • Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (E-Devletten Arşiv Kayıtlı),
  • İkametgah Senedi (E-Devletten),
  • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Önlü arkalı),
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda)