FI

UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ (FI, CRI, IRI(A))

KURSUN AMACI

CPL(A) sahibi pilotlara uçuş öğretmenliği bilgi ve becerisini kazandırmak.

GEREKLİ BELGELER

 • Geçerli 1. Sınıf Sağlık Sertifikası,
 • Adli Sicil (Sabıka) Kaydı, (E-Devlet)
 • İkametgah Senedi, (Muhtardan)
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisan Durum Belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda).
 • Sahip olduğu uçuş lisansı ve sertifikaları

 

ADAYDA ARANAN ŞARTLAR

 • Başvuran adayın ATPL(A) veya CPL(A) lisansı var ise 200.00 saatlik uçuşun en az 100.00 saati 1. pilot olarak uçmuş olması, PPL lisansı var ise en az 150.00 saati pilot olarak uçmuş olması gerekmektedir.
 • CPL(A) için; AMC-FCL 1.470 de belirtilen bilgi koşullarını tam olarak yerine getirmiş olmalı.
 • Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçuşun en az 05.00 saati uçuş testinden önceki son 6 ay içinde olmalı.
 • 10.00 saatlik alet uçuş eğitimi almalı (maksimum 05.00 saat yerde Simulator eğitimi olabilir.)
 • İki harici meydana tam inişli toplam 300 Nm. den az olmamak üzere 1. pilot olarak en az 20.00 saat S/S yapmış olmalı.

TAHDİTLİ PERİOD

FI(A) lisansı alma hakkına sahip kişi en az 100.00 saat öğretmen olarak uçuşu tamamlamalı ve ilave olarak en az 25 adet öğrenci yalnız uçuşuna gözlemci olmalıdır. Bu süreç tamamlanana kadar Uçuş Eğitmeni tahditlenmiştir.Bu gerekler yerine getirildiğinde tahdit kaldırılmış olacaktır.