ATPL TEORİK

KURSUN AMACI

Bu kursun amacı; entegre veya modüler kurslarda ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi eğitimi almamış adayların ATPL(A) düzeyinde bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. GDH Uçuş Okulunda uygulanacak kursların detayları aşağıdaki gibidir :

  • ATPL Uzaktan Eğitim Süresi Kitap Okuma (Self Study), Sanal Sınıf ve Yüz Yüze Ders olmak üzere 650 saatten oluşur.
  • Bu kursun %10'u okulumuzda yüz yüze eğitim şeklinde verilirken geri kalan kısmı internet sitemiz üzerindeki Uzaktan Eğitim kısmından takip edilen Okumalar ve Sanal Sınıf derslerinden oluşur.
  • Kurs toplam 3 modül ve 14 dersten oluşur.
  • Kursa kayıt olan bir öğrenci 650 saatlik bu eğitime %100 katılmak zorundadır.
  • Kursun teorik ders programı saatleri müracaatçıların sahip oldukları lisanslara ve yetkilere bağlı olarak GDH Uçuş Okulu yönetimince belirlenir. Ancak kurstaki ana ders programı bu talimatta açıklanan esaslara uygun olarak düzenlenerek, SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. GDH Uçuş Okulu, SHGM tarafından onaylı video, bilgisayar destekli dijital projeksiyon cihazı, bilgisayar tabanlı eğitim (CBT) gibi imkanları öğrencilerine sunar.

KURSA KATILMA ŞARTLARI

• En az 18 yaşında olmak.
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
• Müracaat edilen kurs programına uygun olarak PPL(A) veya CPL(A) sertifikasına sahip olmak.

• PAPI Sınavı veya benzeri bir psiko-motor beceri sınavına girmiş olmak

 

 

 

KURSA MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (E-Devletten arşiv kayıtlı),
• İkametgah Senedi (E-Devletten )
• Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
• Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
• 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda).
• PPL(A) veya CPL(A) Lisansları,
.